| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Сарајеву уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Пријаву подноси један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећи идентификациони документ (БиХ или Републике Србије)

По пријему захтева, дипломатско-конзуларно представништво га прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана.

Документација неопходна за пријаву рођења:

  1. Формулари за пријаву рођења детета (упис у МКР и упис у КД);
  2. Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал и једна неоверена копија)
  3. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље. Уколико је дете рођено ван брака, потребно је доставити доказ о признању осинства (оригинал и једна неоверена копија)
  4. Уверење о држављанству Републике Србије барем једног родитеља (оригинал и једна неоверена копија)
  5. Изводи из матичне књиге рођених за родитеље (оригинал и једна неоверена копија)
  6. Две копије личне карте родитеља.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 3. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари