| |     latinica | english  
Насловна
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)

Захтев за пријаву брака склопљеног у иностранству (БиХ), ради уписа у матичну књигу венчаних у Републици Србији, можете поднети у Амбасади Републике Србије у Сарајеву уколико живите на нашем конзуларном подручју.


Пријаву подноси лице које је држављанин Републике Србије у тренутку склапања брака. Уколико су оба лица држављани Републике Србије неопходан је долазак истих у Амбасаду.


По пријему, дипломатско-конзуларно представништво захтев прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа чињенице промене у личном стању грађана у матичне књиге Републике Србије.


Документација неопходна за пријаву брака:
1. Извод из матичне књиге венчаних (оригинал не старији од шест месеци);
2. Потписана сагласност по Закону о општем управном поступку од стране лица која су држављани Републике Србије;
3. Оверена копија личне карте за супружника који није држављанин Републике Србије.Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари