| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Сарајеву уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Пријаву подноси један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећи идентификациони документ (БиХ или Републике Србије). Уколико су оба родитеља држављани Републике Србије неопходан је долазак оба родитеља у Амбасаду.

По пријему, дипломатско-конзуларно представништво захтев прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана.

Документација неопходна за пријаву рођења:

  1. Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал не старији од шест месеци);
  2. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље само ако брак склопљен у иностранству (БиХ) није пријављен надлежној матичној служби у Републици Србији (не старије од шест месеци);
  3. Потписана сагласност по Закону о општем управном поступку од стране родитеља који је држављанин Републике Србије;
  4. Оверена копија личне карте за родитеља који није држављанин Републике Србије.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари