| |     latinica | english  
Насловна
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА

               Обавештавамо хуманитарне организације које се баве превозом појединих хуманитарних акцију у Р. Србију да је ЈП "Путеви Србије" донело нове процедуре у попуњавању обрасца за ослобађање од путарина за поједине хуманитарне акције у Р. Србију.

               Приликом попуњавања, у Захтеву за бесплатан пролаз ауто путевима под наплатом, у рубрици "Релација", уместо имена града, потребно је навести улазне/излазне наплатне станице, из разлога што за већину градова постији више улазних/излазних наплатних станица, а један примерак Дозоволе за бесплатан превоз се упућује искључиво на наплатну станицу на којој је планиран пролазак.

              Уколико се у рубрици "Релација" не наведе име наплатне станице, Захтев се неће узимати у разматрање. Мапу наплатних станица, можете видети на сајту http://www.putevi-srbije.rs/index.php?lang=sr&Itemid=271.

             Име града у који се планира путовање потребно је уписати у рубрику "Опис акције" ( уз опис акције навести и име града).

             Рубрика "спецификација робе која се превози" мора да садржи конкретно наведену хуманитарну помоћ материјалне природе (састанци, обилазак корисника, семинари и сл. делатности не могу се сврстати у хуманитарне акције).

           Захтев је потребно доставити најмање 3 дана пре планираног путовања.

              


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари