| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Уговором између СЦГ и БиХ о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима прописано је да јавне исправе издате од надлежних органа једне државе уговорнице имају пред органима друге државе уговорнице исту доказну снагу као и домаће јавне исправе. Јавне исправе које је саставио или издао суд или други надлежни орган једне државе уговорнице и које су снабдевене потписом и службеним печатом није потребно даље оверавати ради употребе пред органима друге државе уговорнице. Исто тако, није потребна ни даља овера приватних исправа ако је оверио суд или други надлежни орган. Нотарске исправе, овере и потврде имају доказну снагу јавне исправе о изјавама и чињеницама којима се у њима сведочи.
Босна и Херцеговина је, као и Србија потписница Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на вишејезичним обрасцима. Изводи из матичних књига издати на међународном обрасцу у некој од држава потписница Бечке конвенције, могу се употребити у другој држави потписници без додатних овера.
Босна и Херцеговина је потпиница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године.
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари