| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Сарајеву уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Пријаву подноси један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећи идентификациони документ (БиХ или Републике Србије)

По пријему захтева, дипломатско-конзуларно представништво га прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана.

Документација неопходна за пријаву рођења:

  1. Формулари за пријаву рођења детета (упис у МКР и упис у КД);
  2. Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал и једна неоверена копија)
  3. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље. Уколико је дете рођено ван брака, потребно је доставити доказ о признању осинства (оригинал и једна неоверена копија)
  4. Уверење о држављанству Републике Србије барем једног родитеља (оригинал и једна неоверена копија)
  5. Изводи из матичне књиге рођених за родитеље (оригинал и једна неоверена копија)
  6. Две копије личне карте родитеља

 

Напомена:

Пријава рођења детета је предуслов да дете добије држављанство Републике Србије. Приликом пријаве рођења мора бити присутан барем један родитељ који је држављанин морају бити присутна оба родитеља, али не мора бити присутно дете.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Обавештење о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Федерације Св. Китс и Невис и Републике Палау, носиоце свих врста пасоша
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 3. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)
Пријава рођења детета
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша
ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУПАЊУ НА СНАГУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ ГРУЗИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Катара, Кувајта, Омана и Бехреина
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари