| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга
                   Koнзуларно-правна радња/услуга

Износ у

еврима

Износ у 

БАМ 1,96

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША 64 125,44
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА 41 80,36
ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ 54 105,84
ПРИЈАВА ГУБИТКА ПАСОША 2 3,92
ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО И ОТПУСТ 0 0
УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА 56 109,76
УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ 67 131,32

ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ

КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, 

на домаћем обрасцу

32 62,72

ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ 

КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ

на вишејезичном обрасцу

34 66,64

ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ

КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ

35 68,60

ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ОД МАТИЧНИХ

КЊИГА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ

38 74,48

ПРИЈАВА РОЂЕЊА РАДИ УПИСА У МКР И

ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ

9 17,64

ПРИЈАВА БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД 

ИНОСТРАНИМ ОРГАНОМ

14 27,44

НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА У 

МАТИЧНЕ КЊИГЕ

8 15,68
ПРИЈАВА СМРТИ 11 21,56
ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ 6 11,76
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋУ/ИЗЈАВИ 41 80,36

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋУ/ИЗЈАВИ САЧИЊЕНОМ У

АМБАСАДИ Р. СРБИЈЕ У БИХ (осим наследничке изјаве)

63 123,48
ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ 30 58,80
ТИП ВИЗЕ "Б" И "Ц" 60 117,60
ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА 150 294,00
ЗАПИСНИК О ПРИЗНАВАЊУ ОЧИНСТВА 13 25,48
ЦАРИНСКА ПОТВРДА 131 256,76
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 2 3,92
ПОТВРДА О ЖИВОТУ 2 3,92
ОСТАЛЕ ПОТВРДЕ И УВЕРЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ ДКП 32 62,72
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ 31 60,76

ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ

(о личним, социјалним, радним, имовинским и другим питањима,

из земље или иностранства)

26 50,96
     

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 3. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари